head_bg1

Poslání a vize

miss

POSLÁNÍ A VIZE

MISE: Naším posláním je přispívat k lidskému zdraví a stát se dobrým partnerem našich zákazníků dodáváním kvalitních produktů a služeb.

VIDĚNÍ: Yasin se stala spolehlivější a důvěryhodnější značkou v oblasti želatiny, kolagenu a jejích derivátů, jako je listová želatina, prázdné pouzdro tobolky a želé lepidlo s nejvyššími závazky ohledně kvality produktu, služeb a sociální odpovědnosti.

HODNOTA

Zákazníkem je Centrum

Yasin se stala spolehlivější a důvěryhodnější značkou v oblasti želatiny, kolagenu a jejích derivátů, jako je listová želatina, prázdná skořápka kapsle a želé lepidlo s nejvyšším důrazem na kvalitu produktu, služby a sociální odpovědnost.

Odpovědnost

Proaktivně a usilovat o splnění všech úkolů a převzít 100% odpovědnost za to, co bylo učiněno za účelem dosažení nejlepších výsledků pro společnost a její zákazníky.

Integrita

Důležitý faktor pro podporu důvěryhodného vztahu při práci s kolegy, zákazníky a partnery.

Spolupráce

Ochotně pomáhat kolegům vyrůstat a zákazníkům dosáhnout společných cílů a vzájemně prospěšné spolupráce.

Tvorba

Přemýšlejte jinak, najděte a rozvíjejte způsoby, jak realizovat nové nápady, nová řešení pro efektivnější řešení práce.